Pitru Paksha 2021

Pitru Paksha ( Shraddha Paksha ) is starting on 21st September and Amavasya is on 5th October 2021.